Rezultātu arhīvs / Results

Rezultātu arhīvs / Results

Autošosejas sacensību rezultāti ar Latvijas, Baltijas un PSRS sportistu līdzdalību, sākot ar 1938.gadu līdz 2010.gadam. Rezultātu arhīvs nav uzskatāms par oficiālu,  un ir  veidots apkopojot datus no daudziem dažādiem informācijas avotiem - sacensību protokoliem, preses, muzeju arhīviem, sportistu pierakstiem, interneta resursiem un citu vēsturnieku pētījumiem.