Biķernieki

Kartes autors: Aleksejs Rogačovs
Fotogrāfijas / Photos